Informacje o projekcie

W ramach programu “Bon na innowacje” Zespół Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego
Politechniki Gdańskiej we współpracy z firmą Hydro-Metal Adam Gordziejczyk, w ciągu kilkunastu
miesięcy zrealizował projekt badawczo-rozwojowy pt.: “Wykonanie projektu napędu hydraulicznego,
oraz dokumentacji konstrukcyjnej i obliczeń wytrzymałościowych ramy i wysięgnika ładowarki”.
Projekt obejmował analizę naprężeń i odkształceń w ramie oraz wysięgniku ładowarki oraz
wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej tych elementów. Zaprojektowano napęd i sterowanie
hydrauliczne ładowarki. Projektowane układy obejmowały: napęd jazdy, napęd wysięgnika i narzędzi,
układ kierowniczy, układ hamulcowy i układ chłodzenia.
Pierwsza część prac polegała na wykonaniu obliczeń MES oraz poprawie sztywności konstrukcji ramy i
wysięgnika ładowarki. Druga cześć dotyczyła zaprojektowania dwóch wersji hydraulicznego układu
napędowego (ekonomicznej i zaawansowanej).